Guliu
Ant
Minkšto
Tėviškės
Arimo

Gal tu matei
Aukštyn į dangų
Mažais
Tilteliais lyg
Oktava lipančias
Smilgos fėjas?

Kas jas paglostė
Ar girdėjo jų dainas?
Linksmi
Basakojai
tuoni muzikos garsai!