Gamtoje spalvų daugybė. 

Auga medžių galybė. 

Medžių lapai margi, 

Ten raudonų, geltonų randi 

Ar gražiausią lapą jau suradai?

Justė Pavlavičiūtė, 2 klasė

Kauno Rokų gimnazija

Mokytoja Vitana Bakutienė

Gražu pavasario ryte,

Aukštai saulutė kyla.

Mėlyna žibutė kelias,

Taria „Labas“ tyliai ,

Akelę  merkdama.

Atėnė Marauskaitė, 2 klasė

Kauno Rokų gimnazija

Mokytoja Vitana Bakutienė 

Gamta stebuklus daro,

Aplink balo pabalo.

Mano Jiesia pūkuota,

Teka ramiai oi ramiai.

Aš gyvenu gamtoje baltai!

Melisa Ašmenskaitė, 2 klasė

Kauno Rokų gimnazija

Mokytoja Vitana Bakutienė 

Giliame sniege                          

Aukšta eglė 

Melsvai spindi               

Trapioje tyloje                           

Atėjome pabūti...   

Ugnė Zupkutė , 2 klasė

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja  Inga Kazokaitytė 

Gėlėje 

Aidi 

Meilės 

Tirados 

Atgarsiai

Elita Stasiukynaitė, 3 klasė

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Mokytoja Gražina Zmitrulevičienė

Gražus išaušo rytmetėlis. 

Atbudo jau ir nuostabi gamta. 

Matau pro savo langą pievoj žydi baltosios snieguolės. Pakėlę saulėn savo galveles. 

Toks grožis ir ramybė. 

Atbudo mūs gamta ir pievų gėlės. Ir vyturėliai čiulba džiaugdamiesi šiluma lauke. 

 
Sonata Norkeliūnaitė,  3 klasė

Kazlų Rūdos savivaldybės Kazio Griniaus skyriaus Antanavo mokykla 

Mokytoja  Leonora Jančiūnienė 

Gyvybė vėl nauja.

Atėjo tas gražus pavasarėlis.

Matau aš pievoje rusvoj melsvas, gležnas gėles.

Tai džiaugiasi maža mano širdelė.

Atnešiu mamai jų priskynus ir džiaugsis ji. Ir džiaugsiuos aš.

Kotryna Čiapaitė, 3 klasė

Kazlų Rūdos savivaldybės Kazio Griniaus skyriaus Antanavo mokykla 

Mokytoja  Leonora Jančiūnienė 

Gamta
Atsako 

Meile

Tyra ir 

Amžina 

   
Miglė Mazurkevičiūtė, 2 klasė

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras 

Mokytoja  Eglė Vyšniauskienė 

Gyvenu

Aš

Mylėdamas

Tavajį

Atvaizdą 

 
Elijus Stasiukynas,  2 klasė

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Mokytoja  Inga Kazlauskienė

Gamta iškėlė savo skėtį

Ateiki čia ir pasislėpki!

Meiliai prigluski prie liemens.

Tankiom šakom tave apglėbsiu

Akis užmerksi-mane regėsi. 

   

Gerda Spudytė, 4 klasė

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija 

Mokytoja Miglė Petrauskienė


 

Gali pakelt akis į dangų?

Ar matai ten saulę labanakt besakančią?

Matei kaip šypsojosi ji šiandien per dieną? 

Tik laikas jai pailsėti ir šviesti kitur.

Ar ateis ir sušildys ji  pas mus rytoj? 

 
Paulė Grigaitytė,  4 klasė

Kauno Tirkiliškių mokykla- darželis 

Mokytoja  Kristina Zenkevičienė 

Griaustinis gąsdina žemę trenksmu.

Aptemo jau visas dangus.

Matosi šviesa tik per plyšelį,

Trenks žaibas tuoj į žemę.

Ar nebijosi tu, vaikeli? 

 

Juana Zdanė, 3 klasė

Kauno Tirkiliškių mokykla- darželis 

Mokytoja  Kristina Zenkevičienė 

Grįžau namo.

Apsidairiau. 

Mano namai

Tokie mieli.

Aplink pavasaris. 

   
Mantas Aleknavičius, 3 klasė

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla 

Mokytoja  Zita Belevičienė 


 

Gal tu matei? 

Aukštyn danguje, 

Mažais 

Tilteliais lyg... 

Ar girdėjai jų dainą?   


Milana Barovska, 4 klasė

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija

Mokytoja  Renata Choniak 

 

Gandras 

Antis 

Mėnulis 

Tėtis 

Akmuo 

   

Margarita Zotikova, 1 klasė

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija

Mokytoja  Renata Choniak 


 

Gimtinėje 

Aplink

Margaspalvė medetka

Težydi

Amžinai 

   

Anastasija Shenk, 3 klasė

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija

Mokytoja  Renata Choniak 


 

Gražus kroko žiedas

Auga pakrašty sode.

Mėlynas, geltonas, baltas. 

Taip pradžiugina mane-

Aš jaučiuosi lyg sapne!

   

Armandas Balšaitis, 2 klasė

Vilkaviškio pradinė mokykla 

Mokytoja Eglė Petraitienė  


 

Gamta, tai mūsų gimtinė,               

Aušra, tai gamtos gyvybė,              

Miškai, tai mūsų grožybė.              

Tausokim gamtą ir mišką,              

Apsaugokim viską ką turim. 

 

 
Kamilė Kuliešiūtė,  4 klasė

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla 

Mokytoja Vaida Jurkšienė 

Gamta, tai žmogaus gyvybė, 

Amžius jos ilgas.

Miškai gyvuoja ilgus metus,

Tiltai mus veda per juos.

Oras miškams ir gamtai svarbus,

Saulė sušildo visus.

Kalba miškui svarbi,

Amžiais čia kalba visi.

Lietus gamtai svarbus,

Balos atgaivina žvėrelius.

Atverkime gamtai širdies vartus.


Kamilė Kuliešiūtė,  4 klasė

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla 

Mokytoja Vaida Jurkšienė 

 

Gamta atgyja po žiemos, 

Atskrenda paukščiai iš tolumos, 

Margais sparnais plasnodami, 

Tvirtais snapais kalendami, 

Atneša saulę po tamsumos. 


Ignas Keraitis,  4 klasė

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla 

Mokytoja Asta Žemgulytė 

 

Gegutė kukuoja ryte,

Aidas sklinda raiste.

Miškas pilnas garsų...

Tyliau! Paklausyki ir tu.

Aš – gamtos kalbą girdžiu.


Kipras Stankus,  3 klasė

Kauno Petrašiūnų progimnazija 

Mokytoja Daina Girdzevičienė 

Gamta – mano namai.

noriu čia gyventi amžinai.

Mama mane kviečia į žygį.

Taip! Aš tam pasiryžęs.

Atbėgu, pievos ir laukai! 


Gustas Leikus,  2 klasė

Kauno „Vyturio“ gimnazija 

Mokytoja Jolanta Šturmienė 


 

Galybę               

Ainių             

Menantys              

Takai             

Atgimsta

 

Fausta Česnulytė,  2 klasė

Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė"

Mokytoja Rita Balytienė 

Grožis 

Arti 

Manęs 

Tavęs 

Atsiskleidžia 

 

Dorotėja Žvirblytė,  2 klasė

Kauno Petrašiūnų progimnazija 

Mokytoja Neringa Gaubienė 

Geltonai pražydo pievų gėlės.

Atskrenda drugelis į svečius.

Man atrodo, jam labai patinka,

Ten, kur kvepia vasaros medus.

Ant kiekvieno saulėto žiedelio. 


Sofija Kostiugovaitė,  3 klasė

Akmenės rajono Ventos gimnazija 

Mokytoja Nijolė Jogminienė 


 

Graudu kai pamatai,

Atrodo neseniai

Medeliai čia stovėjo ir

Tyliai sau šnarėjo.

Ošiantys ritmu taikiu, 

Sakyčiau – nekalti.

Kada vėl juos matysiu?

Atsako ne visi... ir

Liūdna pasidaro, ir pikta, ir

Baugu, bet aš esu per mažas,

Apgint jų negaliu...

 


Danielė Švirinaitė,  4 klasė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija 

Mokytoja Rasa Bartkutė 


 

Graži gamta

Atbunda visa

Matau aš ją

Tiesiai prieš save

Aukštai kalvose 

 

Dorotėja Butkutė,  4 klasė

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla 

Mokytoja Audronė Reipienė

Gamtoje draugų tiek daug,

Atsisuk ir tik nelok!

Mikliai uodega pamok.

Tuoj stirnos ir vilkai

Amžini tau bus draugai!

 

Gustė Juodsnukytė,  4 klasė

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja  Jūratė Olbergienė 


Gražu

Aplink

Mus,

Tereikia

Apsidairyti! 


Povilas Lesevičius,  3 klasė

Kauno r. Akademijos mokykla-
darželis ,,Gilė” 

Mokytoja Eglė Staniulienė 


 

Gegutė kukuoja ,,ku - kū, ku – kū“,

Aš saulę stebiu.

Mamytė man sako ,,žiūrėk, saulutė
ant žemės“.

Tėtukas rado kačiukų šakelę,

Aš atlekiu ir glostau kačiukus.


 

Emilė Zaburskytė,  2 klasė

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija

Mokytoja Asta Startienė 


 

Guliu ant švelnios pievelės, 

Apakau net iš švelnios žolytės grožio,

Matau gražią bitutę skrendančią laukan.

Taip gera čia gulėti ir žiūrėti į paukščius 

O! Žiūrėk, čia kregždė skrenda

Savo takeliu namo.

  

Kaip norėčiau aš suprasti tuos paukščius 

Atpažinčiau ką jie sako 

Lėktumėm su jais kartu

Būtumėm  gerais draugais 

Ak, bet aš tiktai žmogus. 

 

Nida Zaicaitė, 4 klasė

Raseinių Šaltinio progimnazija 

Mokytojas Žydrūnas Kapočius 

 Gražus augalėli, 

Auk ir žydėk, 

Mylimas mano būk! 

Tegul tavo žiedeliai 

Auga melsvi melsvi!

Kostas Elzbergas, 4 klasė

Raseinių Šaltinio progimnazija 

Mokytojas Žydrūnas Kapočius 

Природа она даёт на жизнь!

Ростут ростки и проростают.

И нам надо ёё хранить!

Раньше хоть и забывали про неё

О если бы вернуть то время... когда всё   

    было хорошо

Да вернулись бы домой птицы и 

    строили свои дома

А может можно всё вернуть?


 

Darija Avramenko, 4 klasė

Raseinių Šaltinio progimnazija 

Mokytojas Žydrūnas Kapočius 


 

Пророс росток

Растёт, цветёт

Иголки он имеет 

Росток большой,

Он выше стал 

Домов много увидел

А дальше и леса, поля, долины... 


 

 

Maria Kritsjak, 4 klasė

Raseinių Šaltinio progimnazija 

Mokytojas Žydrūnas Kapočius 


 

 

Geros antys, 

Alkanos ir 

Mato, kad gulbės jau šnypščia 

Tuoj jau pavasaris. 

O kiti paukščiai dar neparskridę. 

Stovi jos 


Kregždės ir kiti paukščiai parskrido ir eina į savo lizdą. 

Auginti savo vaikų. 

Labai alkani vaikai išskrendant nė neužkando. 

Beliko tik gandrai. 

Ai! Štai jie. Jau parskrenda, linksmuoliai. 


Emilė Lukšaitė, 4 klasė

Raseinių Šaltinio progimnazija 

Mokytojas Žydrūnas Kapočius 

Geltonuoja pienės žiedas,

 Aš pamoju jam ranka!

 Mėlyna našlaitė tyliai sako:

-Tebūnie taika!

 Apie tai išgirs visi, ir suaugę, ir maži.

 

Vesta Vinkauskaitė, 4 klasė

Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ 

Mokytoja  Rūta Murauskienė  


 

Grožiuosi gamta

Ant Nemuno kranto,

Matau ją, -

Tekančią lyg laikas

Artimą. 

  

Benjaminas Butkus, 2 klasė

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla 

Mokytoja Virginija Jurkšienė

Gimėme mes gamtoje.

Amžinai gyvensim čia!

Mūs pasaulis nuostabus

Ten gyvent labai smagu.

Ateinu aš su džiaugsmu!Augustas Krikva, 3 klasė

Kauno Senamiesčio progimnazija  

Mokytoja Eglė Brazaitienė 

Gražiai taškuota,
Apvalutė
Musmirės rausva skarutė.
Taškų, taškų... Gal milijonas!
O žemiau – dailus sijonas.
Stovi,

Kraipos.
Ar matai?
Laukia, gal paims kasai?
Betgi veltui jos gražumas,
Apgaulingas raudonumas. .

  

 

Luka Zeltinytė, 3 klasė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

Mokytoja Adelė Paukštienė

Gamta gražiai prabunda,

Akims gražu, gražu,

Matyti visas pievas,

Tuo vaikišku žvilgsniu,

Aš toks esu laimingas Itanas Mikušauskas, 2 klasė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija 

Mokytoja Diana Mikulevičienė 

Giria giružė ošė ūžė

Ant aukšto kalno prie jūružės.

Medžiai kamienais garsiai plakė,

Taip ,,labas‘‘ jūros bangai sakė.

Ar pažinai, kad čia gimtoji Lietuva?

 

Skaistė Kalvynaitė, 1 klasė

Kauno Senamiesčio progimnazija

Mokytoja  Zita Bacevičienė  


 

Grožis                                                    

Amžinas,                                                

Motina                                                   

Turtinga                                               

Artima. 

Miglė Janušauskaitė, 3 klasė

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla 

Mokytoja Asta Kaušinienė  


 

 

Gal ir tu matei
Apgraužtą medį šį?
Miške ar paupy,
Tamsoj ar aušroj nudailintą
Aštriais dantukais bebro?


Dorotėja Rutkauskaitė, 2 klasė

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Mokytoja Vilma Garnionienė

Gražiai

Aplinkui

Mus

Tyvuliuoja laukai

Auksinių gėlių. Augustė Visockytė, 3 klasė

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

Mokytoja Ilona Volungevičienė 


 

 

Galiu  

Matyti 

Tik  

Augalėlius 


Tėja Misevičiūtė, 3 klasė

Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis 

Mokytoja Vilma Orlovienė 


 

Gamta pakviečia mus visus

Atbėgti miško takeliu.

Mes galime gyventi čia. 

Taip gera būti mums

Arčiau tavęs! 

 

Rimgailė Švedaitė, 1 klasė

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja Rima Dambrauskienė  


 

Gamtoje boružė

Atlėkė nuo lapo

Mes ištiesiam delną

Tau „Sveikutė!“ – sakom.

Atėjo pavasaris! 


Emilija Mazėtytė, 3 klasė

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja  Jolanta Puskunigienė  


 

Gaivi ryto rasa

Ašaras lieja.

Mėto sidabro lašus ir

Tiesia taką į saulę.

Aš myliu tave, Pasauli! 

  

 

Emilis Brazys, 2 klasė

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja  Renata Klimavičienė 

Gyvenu 

Aš

Mūsų

Tėvynės

Augalų karalystėje! Austėja Liutkevičiūtė, 4 klasė

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 

Mokytoja Virginija Dukštienė 

Gal matei, o gal ir ne

Atsitiktinai lakstantį kieme

Mažuliuką tą driežiuką!

Tą akimirką saulutė nusišypsojo –

Ar tik ne pavasaris pas mus atjojo?

  

 

Emilija Vaičiulytė, 3 klasė

Kauno A. Puškino gimnazija 

Mokytoja Rasma Raudonienė

Gimtinės sode

Aš

Mačiau

Tupinčią ant

Obels žiedo darbštuolę bitelę,

Su plonom savo

  

Kojytėm renkančią nektarą.

Akinantis žiedų baltumas,

Laimė dūzgianti aplink...

Bitute, mūsų sodo, ačiū už medų

Avilyj.

  

 

Auksė Smolskaitė, 1 klasė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija 

Mokytoja Rasa Ustilienė

 Giedrą vasaros dienelę 

Ant mamos begonijos gražios 

Meldžias tyliai vabaliukas žalias. 

Tokio keisto aš dar nemačiau! 

O jisai rankas suglaudęs, 

Stovi išdidžiai kaip ponas. 

 

Koks jis panašus į lapą – 

Akys žalios, kūnas žalias. 

Laikas man tėtuko klausti: 

Būki geras pasakyki, kas gi čia per vabaliukas. 

Aš žinau čia - MALDININKAS! 


Emilija Vaičiulytė, 3 klasė

Kauno A. Puškino gimnazija 

Mokytoja Rasma Raudonienė

  


 

Geras jausmas...

Ant žalios žolytės

Miega

Tėviškės

Akmenukas.


Arnas Juodaitis, 4 klasė

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla

Mokytoja Dalė Baronaitienė


 

Graži ta mūsų Lietuva!

Aplinkui vien tik žaluma.

Miškai ir girios ošia, 

Takeliais stirnos bėgioja,

Aplinkui paukšteliai skrajoja.


Goda Barinovaitė, 3 klasė

Kauno Simono Daukanto progimnazija 

Mokytoja Vida Guogienė 


 

Gandralizdis
A
rtimoje                                    
M
ano                                
Tėviškės                                           
A
plinkoje.                             


Jokūbas Balsys, 2 klasė

Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla 

Mokytoja Rima Šiškauskienė 


 

Gamta spalvinga ir graži
Ar žiema, ar ruduo, ji nuostabi.
Maži lapeliai džiugina mane,
Tai džiaukimės visi drauge.
Aš myliu, rudenėli, tave!


Skaistė Paukštytė, 2 klasė

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Mokytoja Danutė Zovienė


 

Graži diena
Apsipylusi saulės spinduliais.
Meiliai švilpauja
Tolumoje varnėnas,
Ar išgirdai?

 

Matas Užkuras, 1 klasė

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija 

Mokytoja Aušrelė Venclovienė

Gimtoji Lietuva,
Aš taip myliu tave.
Mieloji Lietuva,
Taip stebini mane,
Akim apkabinu tave.


Ieva Šilingaitė, 1 klasė
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Mokytoja
Aušrelė Venclovienė

Gamtoje
Aplink
Mamą
Trepsi
Atžalos


Melita Urkaitė, 1 klasė

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras 

Mokytoja Asta Juškauskienė


 

Gal tai uoga?
Ar žarija žiba? - Ne!
Maža boružėlė
Tarp sniego baltumo žibintų
Apie pavasarį skelbia!Agnė Mizerevičiūtė, 3 klasė

Kauno r. Vandžiogalos gimnazija

Mokytoja Laima Bankuvienė


 

Gražiai
Augti ,
Mėlynuoti ,
Tavo akelėms
Auštant rytui šypsotis... Luknė Lisauskaitė, 3 klasė

Kauno Senamiesčio progimnazija

Mokytoja Loreta Kutkienė


 

Gyvybė tvyro viršum ežero,
Atėjus šviesiai dienai vasaros.
Miela ir gražu žiūrėti,
Tyliai ir slapta stebėti,
Atplaukiančius paukščius.


Domas Svirupskis, 1 klasė

Vilkaviškio pradinė mokykla

Mokytoja Rima Kijauskienė


 

Gal jūs matėt, gal girdėjot
Apie tokią plėšrią žuvį –
Menke kartais ją vadina?
Tamsą, akmenuotą dugną mėgsta ji labai,
Auką puola ir praryja ją lengvai. (Vėgėlė)


Ugnius Baltrušaitis, 1 klasė

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Mokytoja Jūratė Dumskienė


 

Gamta – didelis stebuklas, kurį
Aplink galime matyti,
Mažus – didelius stebuklus ir stebėti
Tyliai ošiančias pušis, jausti ramybę, matyti saulės grožį...
Apsidairyk aplinkui, juk gamta tokia graži ir trapi.


Enrika Dirdaitė, 1 klasė

Kauno Vaišvydavos mokykla

Mokytoja Lolita Jarašūnienė


 

Gyvybė nubudo – matai?
Atmerkė akis pavasaris.
Motulė gamta
Tikrą pavasarį prikėlė iš miegų!
Atėjo pavasaris! Gražu!


Viltė Kleveckaitė, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Gėlės žydi - kaip gražu...
Atskrenda paukštukai,
Mylim gamtą mes kartu.
Tai ateik ir tu!
Ar džiaugiesi kartu?Rugilė Tamulytė, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Gegutė kukuoja.
Apuokas ūbauja miške.
Mergaitės dainuoja.
Tai smagu kieme!
Atskrisk, gandreli, pas mane!Povilas Skinderis, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Gervės klykia paupy,
Atskrenda gandrai visi.
Medžiuose varnėnai tupi-
Tauškia! Niekas jiems nerūpi.
Apsidairyk! Kiek paukščių grįžo iš kraštų šiltų.


Kristupas Kakaška, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Gamta mūsų namai.
Arti tavęs yra draugai.
Maži ir dideli.
Tokie gražūs ir keisti.
Argi gamta nenuostabi?


Gintautė Žmuidzinavičiūtė, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Gandrai jau grįžo į namus.
Aukštai suka ratus, ratus....
Mažas varles sau renka pietums
Tarsi išdidūs prancūzai.
Aukštai gandrai suka ratus....


Austėja Rakauskaitė, 3 klasė

Babtų gimnazija

Mokytoja Jurgita Kuskevičienė 


 

Grybai auga,
Auga ir auga,
Miškuos dideliuos ir šiluos išilguos,
Tetos jau skuba
Ar net verda sriubą!


Laurynas Ruškis, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokytoja Vita Petrauskienė


Graži gamta
Aukštoj eglės viršūnėje,
Mėlynas dangus,
Taškė boružėlė
Auksiniame žiede.


Leona Ostapenko, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja Vita Petrauskienė

Gražus žiemos rytas jau atėjo:
Ant langų ledinės gėlės sužydėjo,
Melsvi varvekliai pastogėj suspindėjo,
Tos baltos snaigės sukosi ir šokinėjo,
Ant medžių sidabro šerkšnas sužibėjo.


Paulius Gorbyliovas 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokytoja Vita Petrauskienė


Gražų rytą
Aš pamačiau vaivorykštę raitytą.
Mokyklon einant,
Taškais lietutis išpuošė mane,
Ačiū saulei už šitą išdaigą nematytą.


Rūta Gabytė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja Vita Petrauskienė

Gulbės jau namučio plaukia,
Auksinė saulė jau į vandenį leidžias,
Medeliai jau kelis lapus augina,
Toji gamta mūsų gražiausia,
Augame mes visi joje.


Ugnė Paltinaitė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokytoja Vita Petrauskienė


Gal medžiai sužaliavo?
Ar krūmai sužydėjo?
Man gražu ir dieną, ir naktį
Tai yra gamta
Aš noriu ją matyti visada...


Jonas Galminas, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokytoja Vita Petrauskienė


 

Gamta stebuklą darė,
Audra griaustinį beldė,
Mėlynas dangus keliauja,
Tuoj bus saulėta dienelė,
O danguj mėnulis šviečia,
Saulė bėga iš jėgų.

Kalba Jonas – saulė bus,
Ar saulelė, ar ateis?
Laikas eina ne ragais,
Baltas medis saulės laukia,
Argi eina ta saulelė?


Ignas Lapėnas, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė

Griaustinis triukšmauja,
Audra nerimauja,
Medžiai auga,
Tai meilė,
Auksas gamtoje.


Agnė Vaišnoraitė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Graži gamta,
Auksinis rytas,
Marga kalba
Tylioj nakty,
Ošia tyliai jūra,
Saulė kyla...

Keliai į gamtą vis ilgėja,
Akutės pelkėj merkias jau,
Laumė jau kyla,
Balsas prabyla:
Apsaugok gamtą.


Austėja Stankevičiūtė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gražus žiemos sniegelis,
Aš mėtysiuos sniegu,
Matysiu jį rytą, vakarą,
Tuoj žiema ateis,
Ar jūs laukiate žiemos?


Danielius Sirgidas, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Grybai auga po eglynais,
Aušta rytas, džiaugias jie,
Miega skruzdėlės po grybais,
Tyli miškas, gražumėlis,
Aušta rytas, šviesumėlis.


Margarita Čaidaitė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gamta graži,
Aušra daili,
Matau aš kėkštą ir girdžiu
Tu gamta, graži
Aš žinau, kad reikia saugot ją.


Matas Baltaduonis, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gandras garguos,
Aguonos žydės,
Meškos iš savo guolio lįs,
Tulpės žydės...
Ačiū tau tau viską!


Matas Šeikys, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gražus pavasarėlis atkeliavo,
Aš nubėgau į kiemėlį,
Mažą triušį pamačiau,
Traškią morką jam daviau...
Aš daugiau jų pamačiau!


Meda Stankevičiūtė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gražūs augaliukai auga Lietuvoj
Ankstų rytą daug varlių baloj
Miškai ošia paskendę žalumoj
Tankiuos krūmuos slepias žvėrys gilumoj
Aš džiaugiuos gimęs šaly savoj.


Neidas Achmedovas, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Grybai miško skanumynai
Auga, slepiasi samanose
Miškas ošia ir dainuoja
Tartum Mocarto simfoniją
Atidžiai įsiklausiau miške.


Rytis Antulis, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gili šalta žiemužė,
Atėjo nelauktai,
Medeliai pasipuošė baltai,
Tarytum debesų pūkais,
Apkloja žemę ir medžius snaigės.


Vidmantė Šukaitytė, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Graži, labai graži yra gamta
Aš ją myliu kaip draugą
Mano noras paprastokas
Tad išpildykime jį
Aš noriu, kad žydėtų visos gėlės.Justas Bogomolnikovas, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė


 

Gėlės žiede telpa tyla
Aš paskendęs sapne
Maža bitelė liko žiede
Tai stebuklo galia
Aš nurimęs šalia.


Domas Kašėta, 4 klasė
Vilniaus Žemynos progimnazija
Mokytoja
Vita Petrauskienė